top of page

Зөвхөн хиймэл зүйл мөнхийн настай

Хүмүүсийн болсон, болоогүй баахан бодол сонсож байснаас зүгээр л байгалийг ажиглая. Тасалгааны амьд цэцэг бол бидэнтэй ойр байж болох хамгийн энгийн байгалийн төлөөлөл. Жишээ нь манай энэ цэцэг хуучин навчаа хаяаад, шинийг ургуулж байна. Хэзээ ч хуучирсан, хатсан навчтайгаа зууралдаад байхгүй. Шийдэмгий бас тэмүүлэлтэй. Шинээр ургаж байгаа нялх ногоон навч бол бөөн бөөн амьдралын хүч. Цаг нь болохоор мөн л хуучин навч болоод үхнэ.


Энэ өөрчлөлт, хувьсал болгон өөрөө үнэн бас амьд амьдрал. Зөвхөн хиймэл зүйл мөнхийн настай. Өөрчлөлт байхгүй, хувьсал хийж чаддаггүй хүн мөнхийн зовлонтой.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page