top of page

...их "аз"- ын цаана маш их ухаан, тэвчээр, хөдөлмөр байдаг

Сайн хүнтэй суусан азтай.

Сайхан ажилтай азтай.

Хүүхдүүд нь хүмүүжилтэй азтай.

Сайхан найз нөхөдтэй азтай.

Хүссэн зүйлээ хийдэг азтай.

Өөртөө цаг гаргадаг азтай гэх мэт эмэгтэйчүүд бидний сэтгэл, оюун бодол, бие махбод гээд бүхий л чадлаараа хичээсэн амьдралын үр шим бусдын нүдэнд зүгээр л "азтай эмэгтэй" болчихсон байдаг.


Гэхдээ их "аз"- ын цаана маш их ухаан, тэвчээр, хөдөлмөр байдаг билээ.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page