top of page

Эрүүл сэтгэл ...

"За за, тэвчээд гарах асуудал. Юун сүртэй юм! Ганцаараа чи зовоогүй!" гэх мэтээр биднийг багаас сэтгэлийн хаттай болгож байна гээд сэтгэлийн хаалттай болгож өсгөдөг хүмүүжлийн арга бараг үеэс үед тогтсон нийтлэг асуудал. Сэтгэл гэх эрхтэн нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдаж өвдөггүй ганц эрхтэн. Өвчлөлтийн шинж тэмдэг бол биеэ махбодоо өвтгөнө.


Илэрхийлээгүй сэтгэл хөдлөл хожим үргэлж муухайгаар ил гарч ирдэг буюу хураасан асуудал болгон хуримтлагдаж өвчний эх үүсвэр болдог. Эхлээд сэтгэл өвдөнө, дараа нь биемахбодь өвддөг. Энэ талаар орчин үеийн шинжлэх ухаанд психосоматик салбар судалдаг билээ.


Биеэ эрүүл байлгахын хүсвэл сэтгэл санаагаа эхлээд эрүүл байлгаарай.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page