top of page

Өдөр бүр бодох бодлууд...

1. Өнгөрсөн бүхэнтэйгээ бүү зууралд, яагаад гэвэл одоо цагт амьдрахад саад болно.


2. Бусад хүмүүс таныг юу гэж бодох таны асуудал биш.


3. Бүх зүйлийн учир утга олдоно. Хааяа зөвхөн цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг.


4. Өөрийнхөө амьдралыг бусдын амьдралтай бүү жиш. Тэд ямар амьдрал туулж байгааг та мэдэхгүй. Тэд ч таны амьдралыг мэдэхгүй.


5. Их зүйл бодохгүй байх. Бүх асуудлын хариултыг та хэзээ ч олохгүй. Хааяа зүгээр хүлээх өөрөө хамгийн оновчтой хариулт байдаг.


6. Таниас өөр хэн ч таны аз жаргалыг танд бүтээж өгч чадахгүй. Өөрөө өөрийнхөө аз жаргалын жигүүр нь бай.


7. Инээгээрэй! Инээд хорвоогийн бүх асуудлыг танаас үргээж чадна!!! Инээмсэглэл бол сэтгэлийн толь.



6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page