top of page

Өөрийгөө хайрласан хүн

Өөрийгөө хайрла

Өөрийгөө мэдэр

Өөрийгөө сонс

Өөрийгөө ол

................

Өөрийгөө, өөрийгөө, өөрийгөө гээд амин хувиа бодсон, нэг л бие төвтэй мэт сэтгэлд наалдаж өгөхгүй байна уу? Учир шалтгаан нь их энгийн.

Өөрийгөө хайрласан хүн бусдад муу санахгүй. Өөрийгөө мэдэрсэн хүн бусдыг ойлгоно. Өөрийгөө сонсож чаддаг хүн бусдыг сонсоно. Өөрийгөө олсон хүн бусдыг хүлээн зөвшөөрнө.

Үр дүнд нь амар амгалан, аз жаргал айсуй...11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page