top of page

7 төрлийн "хортой хүмүүс

Зарим хүмүүс яг л үүл шиг. Тэд алга болох үед амьдрал цэлмээд л явчдаг.


Хэрэгтэй цагт "хэрэггүй" хүнээсээ салж чадах нь таны ухааны сонголт. Өөрийнхөө зөн совин, мэдрэмж, сонголтоо хүндлээрэй.


7 төрлийн хортой хүмүүс:


1. Сөрөг байдлыг тараадаг хүмүүс

2. Таныг байнга шүүмжилдэг хүмүүс

3. Таны цагийг дэмий үрдэг хүмүүс

4. Атаархдаг хүмүүс

5. Хохирогчийн дүрд тоглодог хүмүүс

6. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө санаа тавьдаг хүмүүс

7. Таны урмыг хугалдаг хүмүүс


23 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page